Tentoonstellingen

Huidige

Hanneke BEAUMONT • the quiet between

Hanneke BEAUMONT • the quiet between
Van Zondag 24/04
tem Donderdag 30/06
Donderdag t/m Zaterdag
Openingsuren 14:00 - 18:30
Ook op afspraak

De stilheid van Beaumont’s kunst gaat over de ruimte, fysiek en psychologisch, tussen staten van zijn. (...) Het beeld is een momentopname in de tijd. (J. A. Becherer) De wereld van vandaag is niet meer de wereld die wij gewend zijn. Er heerst op dit moment een gevoel van rusteloosheid, onzekerheid en instabiliteit. Wanneer we naar de recente sculpturen van Hanneke Beaumont kijken, kunnen we dit gevoel herkennen. Haar werk is altijd al zeer intuïtief geweest en drukt, zoals het in bovenstaand citaat van Joe Becherer correct wordt uitgedrukt, staten van zijn uit. Snapshots van de wereld van vandaag. Er is een sterk verband tussen de kunstenaar en het medium waarmee zij werkt (aarde / klei) die de kracht en toch de broosheid van de Mens uitdrukt. Haar sculpturen vertegenwoordigen de mens in de ruimere zin van het woord; de mens in al zijn menselijkheid. Veel van haar figuren zijn noch mannelijk noch vrouwelijk, noch jong noch oud. Ze zijn geen portretten van bepaalde personen, noch zijn ze gemodelleerd naar geïdealiseerde menselijke vormen. Fysiek zijn het benaderingen van menselijke wezens, en als zodanig bieden ze een manier om, van een afstand, algemene ideeën over de aard van het menselijk ras te beschouwen. Hun houdingen provoceren niet, maar laten ons ook niet met rust. Kwetsbaar doch sterk, onbeweeglijk, maar klaar om in actie te komen, lijken deze figuren in een gewichtloos ruimtelijk evenwicht. Gekleed in tijdloze «kleding», vaag aangegeven door de structuur van het materiaal, dagen ze onze waarneming uit, en geven ons te denken. In deze nieuwe gecatalogeerde tentoonstelling presenteert LKFF Art Projects met trots zowel vroegere sculpturen uit de jaren 2000 als de allerlaatste creaties van Hanneke Beaumont, waaronder enkele nieuwe projecten met composiet-materialen die haar nieuwe mogelijkheden bieden.

Artiest profiel