Voorbije

Bekijk onze vorige tentoonstellingen


Darkness is needed to see the stars

Darkness is needed to see the stars

Van 25/09/2022 tem 19/11/2022

«De aarde was zonder vorm en leeg, en duisternis lag over het gezicht van de diepte. En de Geest Gods zweefde over het gelaat der wateren». (Genesis 1:2) Het eerste scheppingsverhaal in het joods-christendom begint met duisternis, waarin de schepping van licht wordt geïntroduceerd, en de scheiding van dit licht van de duisternis. Hoewel dus zowel licht als duisternis deel uitmaken van de werken van de almachtige God, werd duisternis beschouwd als «de op één na laatste plaag» (Exodus 10:21), en de plaats van «geween en knersing der tanden» (Mattheüs 8:12). Als poëtische term in de westerse wereld wordt duisternis gebruikt om de aanwezigheid van schaduwen aan te duiden, van het kwaad, of in onze moderne wereld, om aan te duiden dat een verhaal grimmig, zwaar, en/of deprimerend is. Een citaat van Ursula K. Le Guin zegt echter terecht: «Als je een kaars aansteekt, werp je ook een schaduw». En wij kozen deze tentoonstelling te noemen: Een zekere duisternis is nodig om de sterren te zien. In deze nieuwe groepsexpo zien we hoe verschillende kunstenaars zwart en duisternis door hun eigen ogen interpreteren: als kleur, als middel tot meditatie, om het ontastbare, het geheime of het intieme te illustreren, of hoe duisternis aanwezig kan zijn in het aanbiddelijke, terwijl het monsterlijke een uitgang kan vinden uit zijn sombere grotten. Zwart is geen primaire, secundaire of tertiaire kleur. In feite is zwart niet op het kleurenwiel van de kunstenaar en meestal wordt het helemaal niet als een kleur beschouwd. In bepaalde opzichten vertegenwoordigt zwart de ruimte, in het bijzonder de ruimte en de oneindige ruimte. Er zit ook een mysterie in dingen die niet gedefinieerd of gezien kunnen worden, en de kleur zwart accentueert vaak alles met die mysterieuze of ondefinieerbare kwaliteiten. De kunstenaars in deze tentoonstelling zijn: Jean-Paul BLAIS (CH), Beth CARTER (UK), Maarten CEULEMANS (BE), Alessandro FILIPINNI (IT), Xavier le Normand (FR), Yaël OHAYON (BE), Maria RUBINKE (DN), Michel TOMBROFF (BE).

Artist profile
Hanneke BEAUMONT • the quiet between

Hanneke BEAUMONT • the quiet between

Van 24/04/2022 tem 17/09/2022

De stilheid van Beaumont’s kunst gaat over de ruimte, fysiek en psychologisch, tussen staten van zijn. (...) Het beeld is een momentopname in de tijd. (J. A. Becherer) De wereld van vandaag is niet meer de wereld die wij gewend zijn. Er heerst op dit moment een gevoel van rusteloosheid, onzekerheid en instabiliteit. Wanneer we naar de recente sculpturen van Hanneke Beaumont kijken, kunnen we dit gevoel herkennen. Haar werk is altijd al zeer intuïtief geweest en drukt, zoals het in bovenstaand citaat van Joe Becherer correct wordt uitgedrukt, staten van zijn uit. Snapshots van de wereld van vandaag. Er is een sterk verband tussen de kunstenaar en het medium waarmee zij werkt (aarde / klei) die de kracht en toch de broosheid van de Mens uitdrukt. Haar sculpturen vertegenwoordigen de mens in de ruimere zin van het woord; de mens in al zijn menselijkheid. Veel van haar figuren zijn noch mannelijk noch vrouwelijk, noch jong noch oud. Ze zijn geen portretten van bepaalde personen, noch zijn ze gemodelleerd naar geïdealiseerde menselijke vormen. Fysiek zijn het benaderingen van menselijke wezens, en als zodanig bieden ze een manier om, van een afstand, algemene ideeën over de aard van het menselijk ras te beschouwen. Hun houdingen provoceren niet, maar laten ons ook niet met rust. Kwetsbaar doch sterk, onbeweeglijk, maar klaar om in actie te komen, lijken deze figuren in een gewichtloos ruimtelijk evenwicht. Gekleed in tijdloze «kleding», vaag aangegeven door de structuur van het materiaal, dagen ze onze waarneming uit, en geven ons te denken. In deze nieuwe gecatalogeerde tentoonstelling presenteert LKFF Art Projects met trots zowel vroegere sculpturen uit de jaren 2000 als de allerlaatste creaties van Hanneke Beaumont, waaronder enkele nieuwe projecten met composiet-materialen die haar nieuwe mogelijkheden bieden.

Artist profile
Bij mijn venster... landschap kunst in de XXIste eeuw...

Bij mijn venster... landschap kunst in de XXIste eeuw...

Van 30/01/2022 tem 12/03/2022

De beroemde Vlaamse auteur Herman Teirlinck zat regelmatig aan zijn venster in zijn huis op de Uwenberg in Beersel om het Pajottenland te bewonderen en te omschrijven. Dit was meer dan 50 jaar geleden. Vandaag nodigt LKFF 10 kunstenaars uit om te zijner ere uitdrukking te geven aan het landschap dat ze door hun eigen raam zien of dat ze zich verbeelden. Tekeningen, olieverf op doek, houtsculptuur, geblazen glas, digitale kunst, foto- grafie, staalsculptuur, brons en smeedijzer behoren tot de vele gebruikte media in deze zeer unieke tentoonstelling. Deelnemende kunstenaars: Jeroen BEIRENS (BE), Vins BLAKE (UK), Maarten CEULEMANS (BE), Alessandro FILIPPINI (IT), HyunJoung LEE (KR), Søren MARTINSEN (DK), Xavier LE NORMAND (FR), Arnaud RIVIEREN (BE), Henk VAN RENSBERGEN (BE) & Velasco VITALI (IT).

Artist profile
Before the last cut • Maarten CEULEMANS

Before the last cut • Maarten CEULEMANS

Van 14/11/2021 tem 22/01/2022

Het begint met een grote boomstronk die de kunstenaar langzaam ontmantelt met een kettingzaag. Met “before the last cut” verwijst de Belgische kunstenaar Maarten Ceulemans (1983°) naar een bijzonder moment in het creatieproces van zijn houten beelden. Met name het moment waarop de arbeid van het sculpteren ei zo na wordt gestaakt. Wie vertrouwd is met het oeuvre van de kunstenaar weet meteen ook waarom dit moment zo belangrijk voor hem is. Zijn onderwerpen, waarin mens, dier en natuur centraal staan, worden vaak slecht fragmentarisch weergegeven waardoor het werk onvoltooid lijkt te zijn. De kunstenaar speelt met contrasten. Onbewerkte houtblokken of ruwe oppervlakken combineert hij met minutieus uitgewerkte details. Het is een driedimensionale momentopname uit een maakproces waarmee hij de toeschouwer haast dwingt om het in zijn/haar/hen verbeelding te vervolmaken. Maarten Ceulemans werkt vooral rond de figuur. Sinds enkele jaren is hout zijn voornaamste medium. Hij geeft zijn beelden vorm met traditionele gereedschappen (beitels, gutsen, messen...) en technieken. De steeds veranderende ervaring van een beeld tijdens het creatieproces is voor hem een vruchtbare voedingsbodem en genereert nieuwe ideeën. In 2018 bekroonde de Aarschotse Culturele Raad (ACR) Maarten Ceulemans voor zijn beeldhouwwerk in kalkhout ‘Meneer Grandjean’. Dit prachtige beeld siert nu het stadhuis. Datzelfde jaar wordt ‘De Bleiter’, een kolossenkop in brons van 300 kg, onthuld pal voor de poort van het Aarschotse stadspark. Maarten Ceulemans - die ook beeldhouw les geeft aan de Hagelandse academie voor Beeldende Kunst (HABK) - nam in zijn jonge carrière deel aan tal van groepstentoonstellingen. Vandaag presenteert LKFF Art Projects met trots zijn eerste grote gecatalogiseerde solo-show. De expositie toont een reeks van +/- 15 recente sculpturen, in hout, hars en brons, naast een reeks houtskooltekeningen op papier.

Artist profile
Presence is more than just being there

Presence is more than just being there

Van 05/09/2021 tem 30/10/2021

2020-21 is een uitdaging geweest... In naam van het algemeen welzijn zijn we volledig van elkaar geïsoleerd geraakt; dit heeft ons doen waarderen wat we als vanzelfsprekend beschouwden - het simpele feit om samen tijd door te brengen, de vreugde van een knuffel, de geruststelling van een aanwezigheid. Het LKFF nodigde een groep internationale kunstenaars uit om kunstwerken voor te stellen rond het thema "presence". H. Beaumont (NL), B. Carter (UK), M. Ceulemans (BE), Atelier les Deux Garçons (NL), A. Filippini (IT), X. le Normand (FR), M. Tombroff (BE), H. Van Rensbergen (BE), V. Vitali (IT) & Shui-Lyn White (South Africa). Elke uitgenodigde kunstenaar kwam met zijn/haar eigen kijk op het thema, en illustreerde de sterke verbondenheid, maar toch individualiteit van de mens, onze behoefte aan bescherming, aan geruststellend gezelschap, de overweldigende aanwezigheid van afwezigheid, de verlatenheid van lege plaatsen, de vreemdheid van een indringende blik, of misschien zelfs hoe iets heel kleins een enorme aanwezigheid kan hebben. Maar bovenal wil het LKFF zijn eigen nieuwe "presence" in het gezellige centrum van Beersel vieren en hedendaagse kunst brengen naar deze plaats waar we van houden.

Artist profile