Alle kunstenaars

Kunstenaars

Soren MARTINSEN

Soren MARTINSEN

"We bestaan allemaal in een landschap. Dat is deel van onze menselijke conditie.
Mijn conditie als kunstenaar is het verbeelden en beschrijven van dat landschap" S. Martinsen.
 
Søren Martinsen (1966) is een Deense kunstenaar die in schilderkunst en video werkt. In zijn schilderijen onderzoekt en verbeeldt hij zijn omgeving in wat je een hedendaagse conceptuele versie van de landschapsschilderkunst zou kunnen noemen, waarin kritiek wordt geuit op de menselijke uitbuiting van het land, ecologische overwegingen en noties van "natuur" en "landschap" als culturele constructies. 
Hij maakt vaak gebruik van grote formaten en gebruikt experimenterende, gelaagde technieken om tastbare indrukken van ruimte en diepte en optische effecten te creëren. Martinsen gebruikt het formele experimenteren met de verf om werken te creëren die er visueel aantrekkelijk uitzien op een uit de kluiten gewassen modernistische, abstracte manier, maar in werkelijkheid figuratieve composities zijn die feitelijk bestaande plaatsen en ruimtes uitbeelden. 
Hij gebruikt zowel traditionele als futuristische elementen om een persoonlijke versie te creëren van de diep menselijke situatie van het zich bevinden in, het waarnemen van, en het nadenken over, het begrip landschap en (de) natuur in de hyper-geïndustrialiseerde wereld van het late kapitalisme.

  • 1966Søren Martinsen is born in Denmark.
Klik voor meer info

Contacteer ons over dit kunstwerk